Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐβδομάδος 14 ἔως 21 Ἀπριλίου 2024

 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΒΑΡΗΣ

________

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ

ΠΡΟΦΗΤΟΥ  ΗΛΙΟΥ  ΚΟΡΜΠΙ  ΒΑΡΗΣ


Προφήτου Ἠλίου 7, ΤΚ. 16672, Κόρμπι Βάρης.

Τηλ: 210 9655370 

site:http://www.profitilia-kormpivari.gr  e-mailprofhthhliakormpivaris@gmail.com

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ε΄ Ἐβδομάδος Νηστειῶν

14 ἔως 21  Άπριλίου 2024.

14/4 Κυριακὴ ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ,Ἀριστάρχου Πούδη καί Τροφίμου Ἁποστόλων, Θωμαΐδος Μάρτυρος, Δημητρίου Νεομάρτυρος ἐν Τριπόλει

7:00-10:30 π.μὌρθρος- Θεία Λειτουργία

10:30-11:30 Ἀρχονταρίκι

                16:45-17:30:  Ε΄ Κατανυκτικός  Ἑσπερινός

15/4  Δευτέρα Ε΄ Νηστειῶν,

7:00-9:45 π.μ Ὄρθρος - Ὤρες (Α΄, Γ΄, ΣΤ΄ & Θ΄) - Ἑσπερινός

17:30- 18:45 Ἀκολουθία τοῦ Μ. Ἀποδείπνου – Τμήμα Θεοτοκάριου.

16/4 Τρίτη Ε΄ Νηστειῶν,

7:00-9:45 π.μ Ὄρθρος-Ὤρες (Α΄, Γ΄, ΣΤ΄ & Θ΄) - Ἑσπερινός

17:00- 18:00Ἀκολουθία τοῦ Μ. Ἀποδείπνου – Τμήμα Θεοτοκάριου.

18:00-19:00 18η  Σύναντηση της Νεανικής Συνάξεως                                (Ἐρμηνεία εἰς τό Βιβλίο τῶν Ψαλμῶν-Γ΄ Κύκλος)

17/4 Τετάρτη Ε΄ Νηστειῶν,                                                                           6:30-9:45 π.μ Ὄρθρος-Ὤρες (Α΄, Γ΄, ΣΤ΄& Θ΄) - Ἑσπερινός καὶ Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

20:00 Ἔναρξις Ἱερᾶς Ἀγρυπνίας τοῦ Μεγάλου Κανόνος (Ἀκολουθία τοῦ Μ. Ἀποδείπνου – Τμήμα Θεοτοκάριου - Ὄρθρος Μεγάλος Κανόνας-Ὤρες (Α΄, Γ΄, ΣΤ΄ & Θ΄)- Ἑσπερινός –Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

18/4 Πέμπτη Ε΄ Νηστειῶν,

1:00 π.μ. Τέλος Ἱερᾶς Ἀγρυπνίας                                                               17:00- 18:00 Ἀκολουθία τοῦ Μ. Ἀποδείπνου – Τμήμα Θεοτοκάριου 18:10 - 19:00 μ.μ. 17η  Ομιλία Καταρτισμοῦ Ἐνηλίκων    

                                                                                                     

 19/4 Παρασκευῆ Ε΄ Νηστειῶν,                                                                       6:30-9:45 π.μ Ὄρθρος-Ὤρες (Α΄, Γ΄, ΣΤ΄ & Θ΄) - Ἑσπερινός καὶ Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

19:00-20:30 Μικρό Ἀπόδειπνο καὶ Ἀκάθιστος Ὕμνος τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

20/4  Σάββατον Ε΄ Νηστειῶν, Θεοδώρου Ὁσίου τοῦ Τριχινᾶ, Ζακχαίου Ἀποστόλου, Ἀθανασίου Ὁσίου Κτίτορος Μεγάλου Μετέωρου, Ἀναστασίου Β΄ Ἀντιοχείας Ἱερομάρτυρος

7:00-9:30 π.μ. Ὄρθρος καὶ Θ. Λειτουργία                                                   17:30-18:15: Ἑσπερινός τοῦ Σαββάτου.

  21/4 Κυριακὴ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ,Ἰανουαρίου Ἱερομάρτυρος, Ἀλεξάνδρας Βασιλίσσης, Μαξίμου Κωνσταντινουπόλεως

7:00-10:30 π.μὌρθρος- Θεία Λειτουργία

10:30-11:30 Ἀρχονταρίκι                                                                                16:45-17:30:  Στ΄ Κατανυκτικός  Ἑσπερινός

              Ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ          

 

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐβδομάδος 7 ἔως 14 Ἀπριλίου 2024

 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΒΑΡΗΣ

________

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ

ΠΡΟΦΗΤΟΥ  ΗΛΙΟΥ  ΚΟΡΜΠΙ  ΒΑΡΗΣ


Προφήτου Ἠλίου 7, ΤΚ. 16672, Κόρμπι Βάρης.

Τηλ: 210 9655370 

site:http://www.profitilia-kormpivari.gr  e-mailprofhthhliakormpivaris@gmail.com

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Δ΄ Ἐβδομάδος Νηστειῶν

7 ἔως 14  Άπριλίου 2024.

    7/4 Κυριακὴ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ,Καλλιοπίου καί Ἀκυλίνης Μαρτύρων, Ὁσίου Γεωργίου Μυτιλήνης, Ὁσίου Σάββα ἐν Καλύμνῳ.

7:00-10:30 π.μὌρθρος- Θεία Λειτουργία

                16:45-17:30:  Δ΄ Κατανυκτικός  Ἑσπερινός

8/4  Δευτέρα Δ΄ Νηστειῶν,

7:00-9:45 π.μ Ὄρθρος - Ὤρες (Α΄, Γ΄, ΣΤ΄ & Θ΄) - Ἑσπερινός

17:30- 18:45 Ἀκολουθία τοῦ Μ. Ἀποδείπνου – Τμήμα Θεοτοκάριου.

9/4 Τρίτη Δ΄ Νηστειῶν,

7:00-9:45 π.μ Ὄρθρος-Ὤρες (Α΄, Γ΄, ΣΤ΄ & Θ΄) - Ἑσπερινός

17:30- 18:30Ἀκολουθία τοῦ Μ. Ἀποδείπνου – Τμήμα Θεοτοκάριου.

10/4 Τετάρτη Δ΄ Νηστειῶν,                                                                           6:30-9:45 π.μ Ὄρθρος-Ὤρες (Α΄, Γ΄, ΣΤ΄& Θ΄) - Ἑσπερινός καὶ Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

17:30- 18:45 Ἀκολουθία τοῦ Μ. Ἀποδείπνου – Τμήμα Θεοτοκάριου.

11/4 Πέμπτη Δ΄ Νηστειῶν,

7:00-9:45 π.μ Ὄρθρος-Ὤρες (Α΄, Γ΄, ΣΤ΄ & Θ΄)- Ἑσπερινός

17:00- 18:00 Ἀκολουθία τοῦ Μ. Ἀποδείπνου – Τμήμα Θεοτοκάριου 18:10 - 19:00 μ.μ. 17η  Ομιλία Καταρτισμοῦ Ἐνηλίκων                                                                                                      

 12/4 Παρασκευῆ Δ΄Νηστειῶν,                                                                        6:30-9:45 π.μ Ὄρθρος-Ὤρες (Α΄, Γ΄, ΣΤ΄ & Θ΄) - Ἑσπερινός καὶ Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

18:30-19:45 Μικρό Ἀπόδειπνο καὶ Δ΄ Στάσις τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

13/4  Σάββατον Γ΄ Νηστειῶν, Μαρτίνου Πάπα  Ρώμης Ὁμολογητοῦ,

7:00-9:30 π.μ. Ὄρθρος καὶ Θ. Λειτουργία                                                    17:30-18:15: Ἑσπερινός τοῦ Σαββάτου.

  14/4 Κυριακὴ ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ,Ἀριστάρχου Πούδη καί Τροφίμου Ἁποστόλων, Θωμαΐδος Μάρτυρος, Δημητρίου Νεομάρτυρος ἐν Τριπόλει

7:00-10:30 π.μὌρθρος- Θεία Λειτουργία

10:30-11:30 Ἀρχονταρίκι

                16:45-17:30:  Ε΄ Κατανυκτικός  Ἑσπερινός

                                                               

                                                                 Ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ

 

                 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΒΑΡΗΣ

________

                                                    ΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣ                                                         ΠΡΟΦΗΤΟΥ  ΗΛΙΟΥ  ΚΟΡΜΠΙ  ΒΑΡΗΣ

                                                                 Προφήτου Ἠλίου 7, ΤΚ. 16672, Κόρμπι Βάρης.                                                                                                                   Τηλ: 210 9655370                                                                                        site: http://www.profitilia-kormpivari.gr  e-mail : profhthshliaskormpivaris@gmail.com


ΓΙΑΝΝΕΝΑ – ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ – ΜΕΤΣΟΒΟ-ΚΟΝΙΤΣΑ

4ΗΜΕΡΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

17 – 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

Καλπάκι , Κόνιτσα ( σπίτι Αγίου Παισίου ) , Μονή    Μολυβδοσκέπαστης, Μονοδένδρι , Φαράγγι του Βίκου  , Λίμνη Παμβώτιδα , Κάστρο )

Παραμονή στο GrandSerajHotel ( το στολίδι των Ιωαννίνων)

ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

 Αναχώρηση από το Κόρμπι ( Πηγάδι )  το πρωί 07:00  και με ενδιάμεσες στάσεις καθοδόν. προσκύνημα στην Ιερά Μονή Δουραχάνη. Άφιξη στην πόλη των Ιωαννίνων. Τακτοποίηση στο Ξενοδοχείο μας , ξεκούραση και χρόνος ελεύθερος για την πρώτη μας γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση.

ΤΡΙΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

    Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ο ορεινός όγκος της Πίνδου , ένα φυσικό σκηνοθετικό μεγαλείο απλώνεται επιβλητικά μπροστά μας. Στο ξακουστό Καλπάκι θα επισκεφθούμε το πολεμικό Μουσείο, θα ενημερωθούμε με προβολή σλάιτς για την βαριά ιστορία της περιοχής στο ΟΧΙ του 1940 και θα θαυμάσουμε τα μοναδικά εκθέματα. Συνεχίζουμε για την αμφιθεατρική Κόνιτσα , η οποία σκαρφαλωμένη στη πλαγιά του λόφου κάτω από το βουνό Τραπεζίτσα και δίπλα στον Αώο ποταμό , σφύζει από ζωή και ομορφιά. Παραμονή , επίσκεψη , προσκύνημα στο σπίτι του Αγίου Παισίου .   Στο  γνωστό Μονοδένδρι ,  θα δούμε από ψηλά το φαράγγι του Βίκου , το βαθύτερο του κόσμου. Προαιρετική επίσκεψη στο εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής.  Χρόνος ελεύθερος για το προαιρετικό μας γεύμα  στα ταβερνάκια και βόλτα στα πλακόστρωτα δρομάκια για να δούμε τα αρχοντικά και τα πανέμορφα παραδοσιακά κτίρια Ηπειρώτικης αρχιτεκτονικής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

Μετά το πρωινό μας , αναχώρηση για το προσκύνημά μας στην υπέροχη Μονή Μολυβδοσκέπαστης . Ακοίμητος φρουρός της Ορθοδοξίας , δίπλα στα Ελληνοαλβανικά σύνορα . Χτίστηκε το 670 μ.χ και σκεπάστηκε με μολυβένιες πλάκες. Παραμονή , προσκύνημα , ενημέρωση. Στην συνέχεια αναχωρούμε για τον  μώλο από όπου θα περάσουμε απέναντι στο γραφικό  νησάκι της Κυρά Φροσύνης με βαρκάκια ( ατομικά έξοδα ). Περίπατος στον γραφικότατο οικισμό και χρόνος ελεύθερος για το προαιρετικό μας γεύμα στα ταβερνάκια του νησιού. Για όσους δεν ακολουθήσουν , προτείνουμε επίσκεψη στο Κάστρο που κτίστηκε στα χρόνια του Ιουστινιανού και ήταν το διοικητικό κέντρο όλης της περιφέρειας των Ιωαννίνων την εποχή του Αλή Πασά.  Επιστροφή στο ξενοδοχείο , διανυκτέρευση.

ΠΕΜΠΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε από τα Γιάννινα μέσω της Εγνατίας Οδού για το πανέμορφο και γραφικό Μέτσοβο κτισμένο σε υψόμετρο 1.200 μέτρων. Επίσκεψη στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής και χρόνος ελεύθερος στην πλατεία του χωριού για το προαιρετικό μας γεύμα και αγορές από τα παραδοσιακά μαγαζάκια. Τέλος επιστροφή στο Κόρμπι αργά το απόγευμα με ενδιάμεσες στάσεις καθοδόν.

Τιμή ατόμου σε δίκλινο δωμάτιο :   275 ευρώ

Τιμή ατόμου σε τρίκλινο δωμάτιο :  250 ευρώ

Μονόκλινο δωμάτιο     :                 385     ευρώ

Προκαταβολή μέχρι 29/2/2024 100 ευρώ για δίκλινο/τρίκλινο  και 150 ευρώ για μονόκλινο

Eξόφληση μέχρι 31/5/2024 τα υπόλοιπα 150 ευρώ για δίκλινο, 175 ευρώ τρίκλινο  και 235 για μονόκλινο

Περιλαμβάνονται : Μεταφορές , περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα, 3 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο GRANDSERAJ 5*   με πρωινό  μπουφέ καθημερινά , διόδια διαδρομής.

Δεν Περιλαμβάνονται : Είσοδοι σε Μουσεία και αρχαιολογικούς Χώρους , ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ,   φόρος διαμονής ( 10 ευρώ ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση) που  βάσει νόμου καταβάλλεται από τον πελάτη απευθείας στο ξενοδοχείο    και ότι ρητά δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα.