Στιγμιότυπα από τον πρώτο γάμο που έγινε στο παρεκκλήσιο της Αγίας Ξένιας στις 2 Ιουλίου 2012