Εμφάνιση #
Τίτλος Δημιουργός Εμφανίσεις
Ο ΆΓΙΟΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ (270 - 306) Πάτερ Παναγιώτης Γκέζος 2
Η Ύψωσις του Τιμίου Σταυρού. Πάτερ Παναγιώτης Γκέζος 42
Κυριακή της Ορθοδοξίας Πάτερ Παναγιώτης Γκέζος 643
Η αληθινή μόρφωση των παιδιών Πάτερ Παναγιώτης Γκέζος 748
Κάθε μέρα ... Πάτερ Παναγιώτης Γκέζος 532
Κάθε πότε να Κοινωνούμε; Πάτερ Παναγιώτης Γκέζος 269
ποιήμα Η μητέρα γη Πάτερ Παναγιώτης Γκέζος 411
Ντοστογιέφκι Πάτερ Παναγιώτης Γκέζος 475
Μάνα του Χριστού και κάθε πιστού Πάτερ Παναγιώτης Γκέζος 569
Η καλιέργια της ψυχής Πάτερ Παναγιώτης Γκέζος 851

Εισόδια της Θεοτόκου

 

 image 15

 

Ἀπολυτίκιον


Ἦχος δ’.
Σήμερον τῆς εὐδοκίας Θεοῦ τὸ προοίμιον, καὶ τῆς τῶν ἀνθρώπων σωτηρίας ἡ προκήρυξις ἐν Ναῷ τοῦ Θεοῦ, τρανῶς ἡ Παρθένος δείκνυται, καὶ τὸν Χριστὸν τοῖς πᾶσι προκαταγγέλλεται. Αὐτῇ καὶ ἡμεῖς μεγαλοφώνως βοήσωμεν, Χαῖρε τῆς οἰκονομίας τοῦ Κτίστου ἡ ἐκπλήρωσις.

Κοντάκιον
Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεὶς.
Ὁ καθαρώτατος ναὸς τοῦ Σωτῆρος, ἡ πολυτίμητος παστὰς καὶ Παρθένος, τὸ Ἱερὸν θησαύρισμα τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, σήμερον εἰσάγεται, ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου, τὴν χάριν συνεισάγουσα, τὴν ἐν Πνεύματι θείῳ· ἣν ἀνυμνοῦσιν Ἄγγελοι Θεοῦ· Αὕτη ὑπάρχει σκηνὴ ἐπουράνιος.