ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2012

 

ΑΓΟΡΙΑ

Νηπιακό (νηπιαγωγείο & α’, β΄ Δημοτικού)

Σάββατο 11:00 - 12:00 μ.

 

Κατώτερο (γ΄, δ΄, ε’, στ΄ Δημοτικού)

Σάββατο 4:00 - 5:00 μ.μ.

 

Μέσο (α΄, β΄ Γυμνασίου)

Σάββατο 5:00 - 6:00 μ.μ.

 

Ανώτερο (γ΄ Γυμνασίου & Λύκειο)

Σάββατο 5:00 - 6:00 μ.μ.

 

Αίθουσα Ψυχαγωγίας

Τετάρτη, Πέμπτη & Σάββατο  6:00-8:00 μ.μ.

 

 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Νηπιακό (νηπιαγωγείο & α’, β΄ Δημοτικού)

Σάββατο 11:00 - 12:00 μ.

 

Κατώτερο (γ΄, δ΄, ε’, στ΄ Δημοτικού)

Σάββατο 12:00 - 1:00 μ.μ.

 

Μέσο (α΄, β΄ Γυμνασίου)

Σάββατο 1:00 - 2:00 μ.μ.

 

Ανώτερο (γ΄ Γυμνασίου & Λύκειο)

Κυριακή 1:00 - 2:00 μ.μ.

 

Αίθουσα Ψυχαγωγίας

Σάββατο 1:00 - 2:00 μ.μ.

Τα Θεοφάνεια

Είναι μεγάλη ετήσια χριστιανική εορτή

της ανάμνησης της Βάπτισης του Ιησού Χριστού

στον Ιορδάνη ποταμό από τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή.

Εορτάζεται στις 6 Ιανουαρίου

και είναι η τρίτη και τελευταία εορτή του Δωδεκαημέρου