ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2012

 

ΑΓΟΡΙΑ

Νηπιακό (νηπιαγωγείο & α’, β΄ Δημοτικού)

Σάββατο 11:00 - 12:00 μ.

 

Κατώτερο (γ΄, δ΄, ε’, στ΄ Δημοτικού)

Σάββατο 4:00 - 5:00 μ.μ.

 

Μέσο (α΄, β΄ Γυμνασίου)

Σάββατο 5:00 - 6:00 μ.μ.

 

Ανώτερο (γ΄ Γυμνασίου & Λύκειο)

Σάββατο 5:00 - 6:00 μ.μ.

 

Αίθουσα Ψυχαγωγίας

Τετάρτη, Πέμπτη & Σάββατο  6:00-8:00 μ.μ.

 

 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Νηπιακό (νηπιαγωγείο & α’, β΄ Δημοτικού)

Σάββατο 11:00 - 12:00 μ.

 

Κατώτερο (γ΄, δ΄, ε’, στ΄ Δημοτικού)

Σάββατο 12:00 - 1:00 μ.μ.

 

Μέσο (α΄, β΄ Γυμνασίου)

Σάββατο 1:00 - 2:00 μ.μ.

 

Ανώτερο (γ΄ Γυμνασίου & Λύκειο)

Κυριακή 1:00 - 2:00 μ.μ.

 

Αίθουσα Ψυχαγωγίας

Σάββατο 1:00 - 2:00 μ.μ.

Χριστός Ανέστη!

Αληθώς ανέστη!

 

Τεσσαρακοστή

                                                                                                           

Η έκφραση «Χριστός ανέστη!» (Ο Χριστός αναστήθηκε!) αποτελεί τον περισσότερο διαδεδομένο χαιρετισμό μεταξύ των Ορθόδοξων Χριστιανών που λέγεται από το Πάσχα, δηλαδή την εορτή της Ανάστασης του Χριστού, και για σαράντα ημέρες, δηλαδή μέχρι την απόδοση του Πάσχα, την Τετάρτη της παραμονής του εορτασμού της εορτής της Αναλήψεως. Η έκφραση αυτή που προέρχεται από ευαγγελική ρήση, αποτελεί και την αρχή του γνωστότερου αναστάσιμου τροπαρίου που λέγεται κατά την ίδια περίοδο:
Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας
και τοις εν τοις μνήμασιν, ζωήν χαρισάμενος