ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2012

 

ΑΓΟΡΙΑ

Νηπιακό (νηπιαγωγείο & α’, β΄ Δημοτικού)

Σάββατο 11:00 - 12:00 μ.

 

Κατώτερο (γ΄, δ΄, ε’, στ΄ Δημοτικού)

Σάββατο 4:00 - 5:00 μ.μ.

 

Μέσο (α΄, β΄ Γυμνασίου)

Σάββατο 5:00 - 6:00 μ.μ.

 

Ανώτερο (γ΄ Γυμνασίου & Λύκειο)

Σάββατο 5:00 - 6:00 μ.μ.

 

Αίθουσα Ψυχαγωγίας

Τετάρτη, Πέμπτη & Σάββατο  6:00-8:00 μ.μ.

 

 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Νηπιακό (νηπιαγωγείο & α’, β΄ Δημοτικού)

Σάββατο 11:00 - 12:00 μ.

 

Κατώτερο (γ΄, δ΄, ε’, στ΄ Δημοτικού)

Σάββατο 12:00 - 1:00 μ.μ.

 

Μέσο (α΄, β΄ Γυμνασίου)

Σάββατο 1:00 - 2:00 μ.μ.

 

Ανώτερο (γ΄ Γυμνασίου & Λύκειο)

Κυριακή 1:00 - 2:00 μ.μ.

 

Αίθουσα Ψυχαγωγίας

Σάββατο 1:00 - 2:00 μ.μ.

Τ’ είν’ αυτό που το λένε αγάπη;

Τεσσαρακοστή

                                                                                                               (Θελξινόη Κοντογιάννη

Καθηγήτρια φιλολογίας και συγγραφέα).

   Τ’ είν’ αυτό που το λένε αγάπη; Ρωτά το παλιό γνωστό τραγούδι. Για να καταλήξει πως ποτέ, κανένα στόμα δεν το ‘βρε και δεν το πε ακόμα. Κι αληθινά, ποιος θα μπορούσε να ορίσει την ουσία της αγάπης; Όπως κάθε μεγάλη έννοια, όπως Θεός, ζωή, θάνατος, έτσι κι αυτή ξεφεύγει από ορισμούς και αναλύσεις και χωράει μόνο μέσα στην περιγραφή των εκδηλώσεών της.

   Μια μεγαλειώδη κι ανεπανάληπτη τέτοια περιγραφή μας προσφέρει ο Απόστολος των Εθνών στον πασίγνωστο Ύμνο της Αγάπης, στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Ένα προς ένα παρελαύνουν μπροστά μας τα θεόπνευστα λόγια του τα καταλυτικά χαρακτηριστικά του μέγιστου συναισθήματος, που αποτελεί τη συνισταμένη της διδασκαλίας του Θεανθρώπου και της πεμπτουσία των χριστιανικών εντολών.