ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2013

 ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

   1.ΠΕΡΙΤΟΜΗ τοῦ ΙΗΣΟΥ ΧΡΤΙΣΤΟΥ

  5 ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΘΕΟΦΑΝΙΩΝ

  6 ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

 7 Η ΣΥΝΑΞΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

 11 ΣΑΒΒΑΤΟ

 12 Κ. ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

 17 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ

 18 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΚΥΡΙΛΟΥ πατριαρχών Ἀλεξανδρείας.

19 ΣΑΒΒΑΤΟ

20 ΙΒ΄ ΛΟΥΚΑ ( 10 ΛΕΠΡΩΝ)

25 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

26 ΣΑΒΒΑΤΟ

27 ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ (ΖΑΚΧΑΙΟΥ)

30 ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΕΧΩΝ

 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

                                                             ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

     1 .ΝΑΟΥΜ ΠΡΟΦΗΤΟΥ.

  2  ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ’  ΛΟΥΚΑ

  3  Α Γ Ρ Υ Π Ν Ι Α   από ώρα 20.00 έως 00.1

   5  ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΥ

  6  ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΥΡΩΝ ΛΥΚΙΑΣ

  8  ΣΑΒΒΑΤΟ

  9  ΚΥΡΙΑΚΗ Ι’  ΛΟΥΚΑ

       ΟΜΙΛΙΑ από τον π. Κ. ΣΤΡΑΤΙΓΟΠΟΥΛΟ 19.00

12  ΣΠΥΡΙΔΔΩΝΟΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ

15  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ

16  ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ’ ΛΟΥΚΑ

17  ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΙΓΙΝΗΣ

20  ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΦΟΡΟΥ

22  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ  ΦΑΡΜΑΚΟΛΥΤΡΙΑΣ

24  ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΤΩΝ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

25  Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

26  ΣΥΝΑΞΙΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

27  ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΟΣ

29 ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 14000 ΝΗΠΙΩΝ ΑΠΟ ΗΡΩΔΟΥ ΑΝΑΙΡΕΘ.

30  ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ   

 

 

 

 

  ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012

 

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 

     1  Η Πρόοδος τοῦ Τιμίου Σταυροῦ

    5  ΚΥΡΙΑΚΗ Η’ΜΑΤΘΑΙΟΥ

    6  Η Μεταμορφωσις τοῦ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

  11  ΣΑΒΒΑΤΟ

 15  ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

 18  ΣΑΒΒΑΤΟ

 19  ΚΥΡΙΑΚΗ Ι’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

 24  Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ

 25  ΣΑΒΒΑΤΟ

 26  ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ’ΜΑΤΘΑΙΟΥ

 27  Φανουρίου μεγαλομάρτυρος

 29  Μνήμ.ἀπ. ..Ἰωάννου Βαπτιστοῦ

 31  Κατάθεσις Τιμίας Ζώνης Υπ. Θεοτόκου