Πρεσβύτερος Παναγιώτης Γκέζος

 

«Ἡ Βασιλεία ἡ ἐμή οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τοῦτου».

 

Η Βασιλεία των ουρανών,

                          όραμα των προφητών,

                                             κήρυγμα των αποστόλων,

                                                             προσμονή των πιστών.

Δόθηκε από τον Χριστό,

                                   ο οποίος πρόσφερε τον εαυτό του θυσία

και σε κάθε θεία λειτουργία προσφέρεται από την Εκκλησία.

 Η εγγύτητα της Βασιλείας του Θεού είναι

                                               χειροπιαστή πραγματικότητα,                    

                                                                                                 είναι η κοινότητα

των δώδεκα Αποστόλων,

είναι η Εκκλησία των Ιεραπόστολων,  μέσα στην οποία οι άνθρωποι   

                                                                                           αποκτούν εμπειρία

της δυνάμεως του λόγου του Κυρίου και απλώνεται

                                                                                         του Θεού η Βασιλεία.

Με όλα αυτά δεν πρέπει να θεωρηθεί η Βασιλεία του Θεού

ως ένα σχήμα κοσμικής εξουσίας.

Αυτό το απέκλεισε ο Κύριος με το λόγο Του:

                 «Ἡ Βασιλεία ἡ ἐμή οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τοῦτου».

 Η Βασιλεία του Θεού επί της γης είναι ο πνευματικός χώρος,

                                                      είναι η Εκκλησία του Χριστού,

όπου παραμένει ο ίδιος ο Χριστός

                                           και με τα μυστήρια Του προσφέρει ειρήνη,                           

                                                                                  αγιασμό και η γαλήνη.

Hφανέρωση του Θείου φωτός στη ζωή μας

Και μάλιστα με τρόπο που σέβεται την ελευθερία μας

προϋποθέτει τη δική μας συναίνεση και αποδοχή,

                                                             τη δική μας συμμετοχή.

Να σηκωθούμε από το σκοτάδι της απελπισίας

και να κινηθούμε προς το Φως της ζωής και της αληθείας.

Χαρακτηριστικό της χώρας και της σκιάς του θανάτου

                                                      είναι η απουσία μετανοίας.

Θεωρούμε την αμαρτία δικαίωμά μας και φυσική κατάσταση.

                         Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι η αμαρτία

μάς χωρίζει από τον Θεό,

           γιατί καταλαμβάνει τη θέση Του στην δική μας καρδιά.

Και για να υπάρξει κοινωνία με το Πρόσωπο του Χριστού

χρειάζεται να συμμετάσχουμε στην πνευματική ζωή

                                               που μας προτείνει η Εκκλησία,

                                      στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας,

στο μυστήριο της αγάπης για την εικόνα του Θεού,

στο μυστήριο της συγχώρησης και της συνάντησης,

                          στην αναδοχή του προσωπικού μας σταυρού.

Η ζωή της μετανοίας είναι καθαρά μυστηριακή

                                                                          και εκκλησιαστική.

Ο μετανοϊκός άνθρωπος τρέφεται από την θεία ευχαριστία,

                           την εξομολόγηση, τις ακολουθίες της εκκλησίας.

Ο ουρανός άνοιξε και αποκάλυψε πως το μοναδικό κίνητρο

                                        τοῦ Θεού για ετούτη την επιφάνειά Του

είναι και θα παραμείνει για πάντα για τον άνθρωπο η αγάπη Του.

Λόγια καθαρά και αληθινά,

                           αποκαλύπτουν τη γνησιότητα και αυθεντικότητα.

Εκφράζουν και αιτιολογούν την Θεϊκή παρουσία στον κόσμο

για τη σωτηρία του ανθρώπου και τη μετοχή του στην αιωνιότητα.

Γι όλους τους ανθρώπους, μόνο ο Θεός φροντίζει.

                                        Μόνο Αυτός ως πατέρας ανησυχεί

                                        και προσμένει τη δική μας επιστροφή.

Δηλαδή, επειδή υπάρχουμε εμείς,

υπάρχει ή πρέπει να υπάρχει και ο Θεός.

Δίχως τη δική μας παρουσία η ύπαρξη του Θεού

                                                                  δεν έχει κανένα σκοπό.

Ο σκοπός Του εκπληρώνεται για μας,

γι  αυτό η σύνδεσή μας μετὰ του Θεού

                                                              είναι γεγονός καθοριστικής σημασίας και σηματοδοτεί την ετερόφωτη και ετερότροφη ύπαρξή μας.

Η αποδοχή του Φωτός προϋποθέτει και απαιτεί

                 πρώτα την φανέρωσή Του,

                                           και αυτό πραγματοποιήθηκε,

και δεύτερον την από μας όρασή Του,

                                                           και αυτό ελπίζεται.

Το φως είναι ζωή, όπως λέγει η Άγια Γραφή,

ότι από το ύδωρ και το φως διαμορφώθηκε η ζωή.

Το φως επίσης φέρνει ζεστασιά και υγεία.

Το φως για τους ανθρώπους είναι σημεία αφετηρίας.

Εκείνος που αγαπά τον εαυτό του μόνο,

μισεί το φως, διότι το φως τον αναγκάζει να δει

πως κάποιος άλλος είναι πλησίον του.

Το φως όμως αυτό το ψέμα το  φανερώνει,

                                και ενδεικτικά μας βεβαιώνει

ότι η ζωή δεν υφίσταται στη φιλαυτία,

                                            αλλά στην αυτοθυσία. 

Η ζωή του ανθρώπου επομένως δεν επικεντρώνεται 

                                                        στην απομόνωσή του,

                                 αλλά στη έξοδό του από τον εαυτό του.

Η κόλασή μου λοιπόν, είναι ο ίδιος ο εαυτός μου,

         ενώ ο παράδεισος είναι ο άλλος ,ο κάθε πλησίον μου.

Ο λαός, που ζούσε σε καθεστώς θανάτου

                                                      και πνευματικού μαρασμού

είδε ν' ανατέλλει το φως της όντως ζωής

                                                       στο πρόσωπο του Χριστού.

Το φως είναι η ταυτότητα του Χριστού.

                                       Εκείνος είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης,

που ήλθε στον κόσμο για να διαλύσει τα σκοτάδια της αγνωσίας,

να εξαφανίσει τον ζόφο του μίσους,

                                      να εξολοθρεύσει την καταχνιά της κακίας.

Γι΄ αυτό και δικαίως διεκήρυξε για τον Εαυτό Του:

Εγώ είμαι το φως. Όποιος με ακολουθήσει

              ποτέ ξανά στο σκοτάδι δε θα περπατήσει,

                                          αλλά το φως της ζωής θα αποκτήσει.

Η Εκκλησία, που είναι το Σώμα του Χριστού,

η συνέχεια και έκφρασή Του στους αιώνες, είναι εξίσου φως.

Είναι ο χώρος μέσα στον οποίο βιώνεται ο φωτισμός ,  

Όχι χαριστικά και μαγικά,

                       αλλά συνειδητά και οντολογικά.

Παρά ταύτα, ο κόσμος σήμερα αρνείται τον Χριστό

και βυθίζεται στο σκοτάδι της άρνησης και της απιστίας.

Όμως, ο Χριστός δεν απέδωσε στους ανθρώπους

την ιδιότητα του φωτός,

                                   αλλά στον Εαυτό Του.

Στους ανθρώπους έδωσε τη δυνατότητα

πρώτα να φωτιστούν και, μετά να φωτίσουν.

Οι άνθρωποι έρχονται και παρέρχονται.

Εκείνος, όμως, μένει το διαχρονικά άσβεστο φως της αλήθειας,

που συνέχει, συγκροτεί και συγκρατεί την Εκκλησία

                                                                                στην πορεία της ιστορίας.

Η Σάρκωση και η Επιφάνεια του Λόγου είναι του Θεού η παρουσία 

και η παροχή της ζωής και του φωτός

                 σε ένα κόσμο απελπισίας, ασέβειας, άγνοιας και κακίας.

Τελικά, εκείνη η Γαλιλαία της εποχής του Χριστού,

                                                        συνεχίζει να υπάρχει εδώ και αλλού.

                    «Ήγγικε η βασιλεία των ουρανών». Έχει φτάσει η ώρα. Οποιαδήποτε αναβολή δεν επιτρέπεται,

                                                αλλά ούτε και προβλέπεται.

Γιατί η ζωή μας αποτελείται από μικρές στιγμές,

                                                        ελάχιστης χρονικής διάρκειας.

 «Μετανοείτε», τονίζει ο Κύριος, γιατί έφτασε

                                                       η ώρα της ουράνιας βασιλείας,

της προαιώνιας υπόσχεσης του Θεού

                                                και η των ανθρώπων προσδοκίας.

 

Εν Βάρη τη 22/11/2013

 

 
 

Ε Ν Ο Ρ Ι Α   Π Ρ Ο Φ Η Τ Ο Υ   Η Λ Ι Ο Υ   Κ Ο Ρ Μ Π Ι   Β Α Ρ Η Σ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α   Ι Ε Ρ Ω Ν   Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Ω Ν

Π Ρ Ω Τ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Α Σ   &   Θ Ε Ο Φ Α Ν Ε Ι Ω Ν   2 0 1 4

 

 ΜΗΝ   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2014

ΗΜ/ΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ 

ΩΡΑ 

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ

31 Δεκέμβρίου

ΤΡΙΤΗ

5.00 μ.μ

Ἑσπερινός Εορτῆς Περιτομῆς Κυρίου και Μ. Βασιλείου 

1 Ιανουαρίου

ΤΕΤΑΡΤΗ

Περιτομή Ιησού Χριστού.

Εορτή του Μεγάλου Βασιλείου 

7:00 π.μ

 

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

Ο  Όρθρος της Εορτής

 &

  Δοξολογία επί τω Νέω Έτει

3

Παρασκευή

6:00 π.μ. 

Όρθρος  –  οι Μεγάλες Βασιλικές Ώρες της εορτής των ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ 

4

Σάββατον

7.00 π.μ.

Όρθρος –Θ. Λειτουργία

4

Σάββατον

5.00 μ.μ.

Ο Αναστάσιμος Εσπερινός

 

5

ΚΥΡΙΑΚΉ

7:00 π.μ.

10:00 π.μ.

Όρθρος –Θεία Λειτουργία &

ΜΕΓΑΣ  ΑΓΙΑΣΜΟΣ

6

Δευτέρα

 

6:30 π.μ.

9:30 π.μ.

ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

Όρθρος της Εορτής &

ΜΕΓΑΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ

   

 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙCΓΛΥΦΑΔΑC

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΟΥΛΑC, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗC& ΒΑΡΗC

ΙΕΡΟCΝΑΟCΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ 10, 166 72 ΚΟΡΜΠΙ ΒΑΡΗΣ

Τηλέφωνο- fax: 210-9655370,   http://www.profitilia-kormpivari.gr,   e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

15 χρόνια στον Ναό μας ποιοτικό πνευματικό έργο

με τη ευλογία και τη βράβευση

του Μητροπολίτου μας κ. Παύλου.

(Μια εικόνα για το έργο που γίνεται στον Ναό μας.)

 

Στην ενορία του Ι.Ν. Προφήτου Ηλιού στο Κόρμπι Βάρης γίνεται προσπάθεια ώστε, να διεξάγονται αδιαλείπτως, όλες τις Θείες Λειτουργίες όπως και όλες οι εσπερινές, πρωινές και νυκτερινές ακολουθίες καθώς και το σαρανταλείτουργο των Χριστουγέννων.

 

Έχουμε τακτική Εξομολόγηση από έναν άξιο πνευματικό.

 

Το ψαλτήρι του Ναού είναι από το καλύτερο που θα μπορούσαμε να έχουμε με τους περισσότερους ιερό-ψάλτες μας να είναι τέλειοι γνωστές της βυζαντινής μουσικής. Είναι άμισθοι και συχνά προσφέρουν ακόμη και τον όβολο τους για τη συντήρηση και την καλή λειτουργία του Ναού μας.

 

Στο όμορφο παρεκκλήσι της Αγίας Ξενίας συχνά και κατά το δυνατό πραγματοποιούνται Θείες Λειτουργίες και αγρυπνίες, ενώ πανηγυρίζεται η μνήμη της κατά την εορτή της.

 

Επί 15 χρόνια πραγματοποιείται εβδομαδιαίο κήρυγμα με μεγάλο ακροατήριο και με ποικίλα θέματα. Επίσης πραγματοποιείται κυριακάτικο κήρυγμα. Τα κηρύγματα αυτά έχουν πάντα στο επίκεντρο Τον σωτήρα μας Χριστό, βοηθώντας μας να δυναμώσουμε την πίστη στο Θεό και ν’ αντιμετωπίζουμε όλα τα προβλήματα μας όσο δύσκολα και αν είναι.

 

Κατά καιρούς έχουμε προσκεκλημένους στον Ναό μας αξιόλογους ομιλητές όπως τους κληρικούς π. Κωνσταντίνο Στρατηγόπουλο, τον π. Κωνσταντίνο Μαλτέζο, τον π. Σταμάτη Σκλήρη, τον π. Αθανάσιο Χατζή, τον π. Αλέξανδρο Καραΐσκο , και καθηγητές Πανεπιστημίου όπως τον κ. Ν. Τζηράκη και τον κ. Ι. Δρούλια.


 

Τα δύο τελευταία χρόνια τώρα ο. Ναός μας διαθέτει την δική του ιστοσελίδα με πλούσιο θεματολόγιο που την επισκέπτονται πολλοί από τους ενορίτες μας και όχι μόνο.  Εδώ μπορεί κάποιος να βρει αναρτημένο το εβδομαδιαίο κήρυγμα σε ακουστική και σε γραπτή μορφή, καθώς και το κυριακάτικο κήρυγμα σε γραπτή μορφή.

 

15 χρόνια τώρα λειτουργεί Κατηχητικό Σχολείο στον Ναό μας με έμπειρους και ακούραστους κατηχητές και κατηχήτριες, με ειδικά προγράμματα για διάφορες ηλικίες (νήπια, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, φοιτητές, νέους και νέες).  Ακόμη και μέσω του διαδικτύου οι κατηχητές μας κατηχούν ελληνόπουλα που έχουν μεταναστεύσει για διάφορους λόγους στον Καναδά.  Πάντα όμως με πρόγραμμα, θέματα και υλικό διδακτικό εγκεκριμένο και προσφερόμενο από το Μητροπολίτη μας. Τα αγαπητά κατηχούμενα παιδιά μας , σε σχέση με τη μικρή ενορία μας είναι πολυάριθμα και κάνουν πολλές δραστηριότητες και άριστες εκδηλώσεις στο Θέατρο Βάρης και στην αίθουσα του Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Βουλιαγμένης, όπου τραγουδούν και παίζουν όμορφα καλλιτεχνικά έργα.

 

15 χρόνια τώρα, το Ενοριακό Φιλόπτωχο Ταμείο του Ναού μας πραγματοποιεί σημαντικό φιλανθρωπικό έργο, παρέχοντας χρηματική βοήθεια, τρόφιμα, ρουχισμό, πολλά είδη πρώτης ανάγκης καθώς και ηθική στήριξη σε οικογένειες που την χρειάζονται.

 

15 χρόνια πραγματοποιούμε κατά το δυνατό σε μηνιαία βάση προσκυνηματικές εκδρομές σε πολλά ορθόδοξα μοναστήρια.

 

Γίνεται με επιτυχία προσπάθεια κάθε χρόνο να εορτάζουμε την μνήμη του Αγίου της Ενορίας μας του Προφήτη Ηλία με λαμπρήπανήγυρη, όπως επίσης και της Αγίας Βαρβάρας και του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη.

 

Με όλα τα προαναφερόμενα είναι άξιο απορίας, πώς γίνεται προσπάθεια να διαμορφωθεί προς τον Μητροπολίτη μας η εικόνα πως στον Ι. Ν. του Προφήτου Ηλιού στο Κόρμπι Βάρης δεν παράγεται έργο, αφού είναι δεδομένο ότι όλα όσα γίνονται στη ενορία μας, πραγματοποιούνται με την ευλογία του και κατά συνέπεια είναι γνώστης όλων των θεμάτων. Δυστυχώς λυπούμαι που κάποιοι προσπαθούν να διαμορφώσουν την εικόνα ότι δεν γίνεται έργο στην ενορία μας, αλλά ευτυχώς αυτοί είναι μετρημένοι στα τα δάκτυλα του ενός χεριού.

 

Καλά Χριστούγεννα!

Ο εφημέριος του Ι. Ναού

π. Παναγιώτης  Γκέζος

Εν Βάρη 18.12 2013