ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

 

 

  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣΟΣ 2012

 

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 

 

   1  . Αρχή τῆς Ἰνδίκτου

   2    ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ’ΜΑΤΘΑΙΟΥ

   8... ΤΟ ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

   9    ΠΡΟ ΤΗΣ   ΥΨΩΣΕΩΣ

 14  ΥΨΩΣΙΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

 15  ΣΑΒΒΑΤΟ

 16  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ

 17  Σοφιας, Πίστεως Ἐλπίδος καὶ Ἀγάπης

 22  ΣΑΒΒΑΤΟ

 23  ΚΥΡΙΑΚΗ Α’ Λουκὰ

 30  ΚΥΡΙΑΚΗ Β’ Λουκὰ

 

 

Αυγουστός

 

  ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012

 

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 

     1  Η Πρόοδος τοῦ Τιμίου Σταυροῦ

     5  ΚΥΡΙΑΚΗ Η’ΜΑΤΘΑΙΟΥ

     6  Η Μεταμορφωσις τοῦ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

  11  ΣΑΒΒΑΤΟ

 15  ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

 18  ΣΑΒΒΑΤΟ

 19  ΚΥΡΙΑΚΗ Ι’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

 24  Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ

 25  ΣΑΒΒΑΤΟ

 26  ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ’ΜΑΤΘΑΙΟΥ

 27  Φανουρίου μεγαλομάρτυρος

 29  Μνήμ.ἀπ. ..Ἰωάννου Βαπτιστοῦ

 31  Κατάθεσις Τιμίας Ζώνης Υπ. Θεοτόκου

 

Τα Θεοφάνεια

Είναι μεγάλη ετήσια χριστιανική εορτή

της ανάμνησης της Βάπτισης του Ιησού Χριστού

στον Ιορδάνη ποταμό από τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή.

Εορτάζεται στις 6 Ιανουαρίου

και είναι η τρίτη και τελευταία εορτή του Δωδεκαημέρου