Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν 13 ἔως 20 Δεκεμβρίου 2020.

 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΒΑΡΗΣ

________

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ

ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΚΟΡΜΠΙ ΒΑΡΗΣ


Προφήτου Ἠλίου 10, ΤΚ. 16672, Κόρμπι Βάρης.

Τηλ: 210 9655370 fax: 210 9655371

site:http://www.profitilia-kormpivari.gr  e-mail :p-elia-v@otenet.gr

 Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐβδομάδος                                     

13 ἔως20 Δεκεμβρίου  2020.                                                                                        (Κεκλεισμένων θυρών χωρίς πιστούς)

13/12Κυριακὴ (ΙΑ’ ΛΟΥΚΑ),Τῶν Ἁγίων Προπατόρων, Εὐστρατίου, Ὀρέστου, Εὐγενίου, Αὐξεντίου & Μαρδαρίου, Λουκίας Παρθενομάρτυρος                                                                                              7:00-9:15 π.μ Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία                                                    17:30-18:30 : Ἑσπερινός καί Μικρός Παρακλητικός Κανόνας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.                                       

14/12  Δευτέρα,Θύρσου, Ἀπολλωνίου, Φιλήμονος, Λευκίου, Καλλινίκου, Ἀρριανοῦ μάρτυρος.                                                               7:00 -9:00 π.μ Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία                                                    17:30-18:35 : Ἑσπερινός  καί Μικρός Παρακλητικός Κανόνας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.          

                             .

15/12 Τρίτη,Ἐλευθερίου Ἱερομάρτυρος καί τῆς μητρός αὐτοῦ Ἀνθίας.                

7:00-9:00 π.μ Ὄρθρος- Θεία Λειτουργία                                                     17:30-18:35 : Ἑσπερινός καί Μικρή Παράκλησις τῆς Ὑπεραγίας  Θεοτόκου.                           

9:15-10:30 12η Σύναντηση της Νεανικής Συνάξεως (6ηΔιαδικτυακή)

16/12 Τετάρτη,Ἀγγαίου Προφήτου, Ἁγίου Μοδέστου, Θεοφανοῦς  Βασιλέως                                                                            7:00-9:15 π.μ.  Ὄρθρος- Θεία Λειτουργία                                                   17:30-18:35 : Ἑσπερινός καί Μικρή Παράκλησις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

17/12Πέμπτη,  Διονυσίου Αἰγίνης ἐκ Ζακύνθου, Δανιήλ Προφήτου

7:00-9:00 π.μ.  Ὄρθρος- Θεία Λειτουργία                                            17:30-7:00 Πανηγυρικός Ἑσπερινός καί  Παράκλησις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.                                                                               

    9:15-10:15  14η  Συνάντηση στήν Ἐπί τοῦ Ὄρους Ὀμιλία                                       (Γ΄ Μέρος -6ηΔιαδικτυακή)

18/12 Παρασκευῆ,Νικοστράτου & Ζωῆς, Σεβαστιανοῦ Συγκλητικοῦ, Φωκᾶ μάρτυρος.

7:00-9:30 π.μ Ὄρθρος- Θεία Λειτουργία                                             

 17:30-18:35 Ἑσπερινός καί Μικρή Παράκλησις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

19/12 Σάββατον,Ἁγίου Βονιναφατίου, Ἀγλαΐδος, Ἄρεως μάρτυρος, Εὐτυχίου & Θεσσαλονίκης μαρτῦρων.                                                                        7:00-9:15 π.μ.  Ὄρθρος καὶ Θ. Λειτουργία                                               17:30 -18:15 μ.μ.   Ἑσπερινός τοῦ Σαββάτου

20/12Κυριακὴ (ΠΡΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΗ),Ἁγίου Ἰγνατίου Θεοφόρου, Ἰωάννου νεομάρτυρος, Θάσου, Φιλογονίου Ὁσίου.,

7:00 -9:15 π.μ Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία                                            

 17:30-18:30 : Ἑσπερινός καί Μικρός Παρακλητικός Κανόνας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.                                       

  Ἑκ τοῦ Ἰεροῦ Ναοῦ

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐβδομάδος 6 ἔως 13 Νοεμβρίου 2020.

 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΒΑΡΗΣ

________

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ

ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΚΟΡΜΠΙ ΒΑΡΗΣ

Προφήτου Ἠλίου 10, ΤΚ. 16672, Κόρμπι Βάρης.

Τηλ: 210 9655370 fax: 210 9655371

site:http://www.profitilia-kormpivari.gr  e-mail :p-elia-v@otenet.gr

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐβδομάδος

                                  6 ἔως13 Δεκεμβρίου2020.                                                                                                                          

 (Κεκλεισμένων θυρών χωρίς πιστούς)

6/12Κυριακὴ (Ι’ ΛΟΥΚΑ),Ἁγίου Νικολάου Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας, Ἁγίου Νικολάου Νεομάρτυρος τοῦ Καραμάνου.               

          7:00 -9:30 π.μ Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία                                                     17:30-18:30 : Ἑσπερινός καί Μικρός Παρακλητικός Κανόνας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.   

                                    

7/12  Δευτέρα,Ἁγίου Ἀμβροσίου Ἐπισκόπου Μεδιολάνων, Όσίου Γερασίμου Εὐβοέως, Ἁγἰου Ἀθηναδώρου μάρτυρος.                                   7:00 -9:00 π.μ Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία                                                            

   17:30-18:35 : Ἑσπερινός  καί Μικρός Παρακλητικός Κανόνας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.                                       .

8/12 Τρίτη,  Ὁσίου Παταπίου, Σωσθένους, Ἀποστόλων Ἀπολλῶ, Τυχικοῦ ἐκ τῶν 70, Παρθενίου ἐν Χίῳ.                                                                 

 7:00-9:00 π.μ Ὄρθρος- Θεία Λειτουργία                                                                         

   17:30-18:35 : Ἑσπερινός καί Μικρή Παράκλησις τῆς Ὑπεραγίας  Θεοτόκου.

18:35-19:00 Ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου                                        9:15-10:30 11η Σύναντηση της Νεανικής Συνάξεως (5ηΔιαδικτυακή)

9/12 Τετάρτη,Σύλληψις Ἁγίας Ἄννης, Ἄννης Προφήτιδος.                    7:00-9:15 π.μ. Ὄρθρος- Θ. Λειτουργία                                             17:30-18:35 : Ἑσπερινός καί Μικρή Παράκλησις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

10/12Πέμπτη,  Μηνᾶ Καλλικελάδου τοῦ Ἀθηναίου, Ἑρμογένους, Εὐγράφου Μάρτυρος.

7:00-9:00 π.μ.  Ὄρθρος- Θεία Λειτουργία                                                    17:30-7:00 Πανηγυρικός Ἑσπερινός καί  Παράκλησις τῆςὙπεραγίας Θεοτόκου

9:15-10:15  13η  Συνάντηση στήν Ἐπί τοῦ Ὄρους Ὀμιλία                                        (Γ΄ Μέρος (5ηΔιαδικτυακή)

11/12 Παρασκευῆ,Νόμωνος & Βηχιανοῦ, Δανιήλ Ὁσίου τοῦ στυλίτου, Λουκᾶ τοῦ Νέου.                    

              7:00-9:30 π.μ Ὄρθρος- Θεία Λειτουργία                                      

17:30-18:35 Ἑσπερινός καί Μικρή Παράκλησις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

12/12 Σάββατον,Ἁγίου Σπυρίδωνος Ἐπισκόπου Τριμυθούντος, Ὁσίου Ἰωάννου Ζιχνῶν.                                                                                                                                7:00-9:15 π.μ.  Ὄρθρος καὶ Θ. Λειτουργία                                               17:30 -18:15 μ.μ.   ἙσπερινόςτοῦΣαββάτου

13/12Κυριακὴ (ΙΑ’ ΛΟΥΚΑ),Εὐστρατίου, Ὀρέστου, Εὐγενίου, Αὐξεντίου & Μαρδαρίου, Λουκίας Παρθενομάρτυρος

7:00 -9:15 π.μ Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία                                                     17:30-18:30 : Ἑσπερινός καί Μικρός Παρακλητικός Κανόνας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.                                       

  Ἑκ τοῦ Ἰεροῦ Ναοῦ

 

 

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΖΟΟΜ

Μέρος Α΄ 20/4/2021 ΩΡΑ 9.15 μ.μ.

https://us02web.zoom.us/j/81487617008?pwd=R1NPb2NDdmZEYTRNZ1IzVlNMeklkQT09

Meeting ID: 814 8761 7008

Passcode: 409229

Μέρος Β΄ 22/4/2021 ΩΡΑ 9.15 μ.μ.

https://us02web.zoom.us/j/83087124050?pwd=V0tmdGowQjNEbytiTXkvT1lCeVV3UT09

Meeting ID: 830 8712 4050

Passcode: 416074

Με τον π. Αντώνιο Χρήστου