Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐβδομάδος 3 ἔως 10 Ἰανουαρίου 2021.

 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΒΑΡΗΣ

________

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ

ΠΡΟΦΗΤΟΥ  ΗΛΙΟΥ  ΚΟΡΜΠΙ  ΒΑΡΗΣ

Προφήτου Ἠλίου 10, ΤΚ. 16672, Κόρμπι Βάρης.

Τηλ: 210 9655370 fax: 210 9655371

site:http://www.profitilia-kormpivari.gr  e-mail :p-elia-v@otenet.gr

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐβδομάδος

3    ἔως   10  Ἰανουαρίου 2021.

3/1   Κυριακὴ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ,Μαλαχίου Προφήτου, Γορδίου μάρτυρος, Θωμαΐδος μάρτυρος,

7:00-9:30 π.μ.  Ὄρθρος καὶ Θ. Λειτουργία

17:30 -18:30 μ.μ.  Ἑσπερινός καί Μικρός Παρακλητικός Κανόνας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. 

                                            

4/1 Δευτέρα, Σύναξις 70 Ἀποστόλων, Ὁσίου Νιληφόρου Λεπροῦ

8:00-9:00 π.μ. Ὄρθρος.

17:30 -18:30 μ.μ.  Ἑσπερινός καί Ὄρθρος Παραμονῆς Θεοφανείων.

5/1 Τρίτη, Παραμονῆ Θεοφανείων, Ὁσίας Συγκλητικῆς. 

6:00-9:00 π.μ. Ἀκολουθία τῶν Μ. Βασιλικῶν Ὡρῶν Θεοφανεῖων,  Ἑσπερινός Θ. Λειτουργία- Μ. Βασιλείου & Μεγάλος Ἀγιασμός. 

17:30-18:30: Ὄρθρος τῶν Θεοφανείων

               

6/1 Τετάρτη, ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ.

            6:30-8:45 π.μ.  Α’ Θεία Λειτουργία καί Μεγάλος Ἁγιασμός

            9:15-10:15 π.μ.  Β’ Θεία Λειτουργία.

17:30-18:15: Ἑσπερινός

7/1 Πέμπτη, Σύναξις Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου & Βαπτιστοῦ.

                    7:00-9:15 π.μ.Ὄρθρος καὶ Θ. Λειτουργία    

17:30 -18:30 μ.μ.  Ἑσπερινός καί Μικρός Παρακλητικός Κανόνας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.                                              

8/1 ΠαρασκευῆΓεωργίου τοῦ Χοζεβίτου, Δομνίκης Ὁσίας, Ἀττικοῦ καὶ Κύρου Κωνσταντινουπόλεως.

8:00-9:00 π.μ. Ὄρθρος.

17:30 -18:30 μ.μ.  Ἑσπερινός καί Μικρός Παρακλητικός Κανόνας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. 

9/1 Σάββατον, Ἁγίου Πολυεύκτου μάρτυρος, Εὐστρατίου Ὁσίου, Ἀντωνίνης μάρτυρος.

7:00-9:15 π.μ.  Ὄρθρος καὶ Θ. Λειτουργία

17:30 -18:15 μ.μ.  Ἑσπερινός

10/1  Κυριακή ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑἉγίου Γρηγορίου Ἐπισκόπου Νύσσης, Δομετιανοῦ Ἐπισκόπου Μελετινῆς, Μαρκιανοῦ Πρεσβυτέρου.

7:00-9:30 π.μ.  Ὄρθρος καὶ Θ. Λειτουργία

17:30 -18:30 μ.μ.  Ἑσπερινός καί Μικρός Παρακλητικός Κανόνας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. 

                                        

                                         Ἐκ τοῦ  Ἱεροῦ  Ναοῦ                            

Πρόγραμμα Ἁγίου Δωδεκαημέρου Ἱεροῦ Ναοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ Κόρμπι Βάρης 2020-2021.

 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΒΑΡΗΣ

________

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ

ΠΡΟΦΗΤΟΥ  ΗΛΙΟΥ  ΚΟΡΜΠΙ  ΒΑΡΗΣ

Προφήτου Ἠλίου 10, ΤΚ. 16672, Κόρμπι Βάρης.

Τηλ: 210 9655370 fax: 210 9655371

site:http://www.profitilia-kormpivari.gr  e-mail :p-elia-v@otenet.gr

Πρόγραμμα Ἁγίου Δωδεκαημέρου 2020-2021.


    20/12 Κυριακὴ ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ, Πάντων τῶν ἀπ' αἰῶνος Θεῷ εὐαρεστησάντων, ἀπὸ Ἀδὰμ ἄχρι καὶ Ἰωσὴφ τοῦ μνήστορος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ὁμοίως καὶ τῶν Προφητῶν καὶ τῶν Προφητίδων.Ἁγίου Ἰγνατίου Θεοφόρου, Ἰωάννου νεομάρτυρος, Θάσου, Φιλογονίου Ὁσίου.

7:00-9:30 π.μ.  Ὄρθρος- Θ. Λειτουργία.

17:30 -18:30 μ.μ.  Ἑσπερινός καί Μικρός Παρακλητικός Κανόνας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.                                      

21/12 Δευτέρα, Ἰουλιανῆς & σύν αὐτῇ μαρτύρων, Θεμιστοκλέους

                    7:00-9:00 π.μ.  Ὄρθρος- Θ. Λειτουργία.

17:30 -18:30 μ.μ.  Ἑσπερινός καί Μικρός Παρακλητικός Κανόνας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.                                      

22/12  Τρίτη, Ἁγίας Ἀναστασίας Φαρμακολυτρίας Χρυσογόνου & Θεοδότης καὶ τριῶν Παίδων αὐτῆς.

  7:00-9:30 π.μ.  Ὄρθρος καὶ Θ. Λειτουργία

17:30 -19:00 μ.μ.  Ἑσπερινός καί Ἱερό Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου.                                      

23/12 Τετάρτη, Τῶν ἐν Κρήτη 10 μαρτύρων, Ναούμ Θεοφόρου, Νήφωνος Κύπρου.

7:00-9:00 π.μ.  Ὄρθρος καὶ Θ. Λειτουργία

17:30 -18:45 μ.μ.  Ἑσπερινός καί Ὄρθρος Ἁγίας Εὐγενίας

24/12 Πέμπτη(Παραμονῆ Χριστουγέννων), Ἁγίας Εὐγενίας Ὁσιοπαρθενομάρτυρος & Φιλίππου πατρός αὐτῆς.

6:00-9:30 π.μ  Ἀκολουθία τῶν Μ. Βασιλικῶν Ὡρῶν, Μεγάλος Ἑσπερινός τῆς Ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων μετὰ Θείας Λειτουργίας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.

17:30 -19:00 Ὄρθρος τῶν Χριστουγέννων

25/12 ΠαρασκευῆΗ ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

            6:30-7:30 π.μ.  Α’ Θεία Λειτουργία τῶν Χριστουγέννων

            8:00-9:00 π.μ.  Β’ Θεία Λειτουργία τῶν Χριστουγέννων

17:30-18:15 : Ἑσπερινός  

 26/12 Σάββατον, Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, Ἁγίου Εὐθυμίου Σάρδεων

            7:00-9:15 π.μ.  Ὄρθρος καὶ Θ. Λειτουργία

17:30-18:15: Ἑσπερινός τοῦ Σαββάτου

27/12  Κυριακή ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣἉγίου Ἀρχιδιακόνου & Πρωτομάρτυρος Στεφάνου

7:00-9:30 π.μ. Ὄρθρος καὶ Θ. Λειτουργία.

17:30 -18:30 μ.μ.  Ἑσπερινός καί Μικρός Παρακλητικός Κανόνας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.                                      

28/12 Δευτέρα, Τῶν ἐν Νικομηδείᾳ Δισμυρίων μαρτύρων.

8:00-9:00 π.μ.  Ὄρθρος

17:30 -18:30 μ.μ.  Ἑσπερινός καί Μικρός Παρακλητικός Κανόνας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.                                      

29/12  Τρίτη, Τῶν Ἁγίων 14000 νηπίων ὑπό Ἡρώδου ἀναιρεθέντων                

8:00-9:00 π.μ.  Ὄρθρος

17:30 -18:30 μ.μ.  Ἑσπερινός καί Μικρός Παρακλητικός Κανόνας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.                                      

30/12 Τετάρτη, Ἁγίας Ἀνυσίας Ὁσιομάρτυρος, Φιλεταίρου Μάρτυρος, Γεδεῶν Καρακαληνοῦ

8:00-9:00 π.μ. Ὄρθρος.

17:30 -18:30 μ.μ.  Ἑσπερινός καί Μικρός Παρακλητικός Κανόνας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.                                               

31/12 ΠέμπτηἉπόδοσις Χριστουγέννων, Ὁσίας Μελάνης τῆς Ρωμαίας, Ζωτικοῦ Ὀρφανοτρόφου

7:00-9:30 π.μ.Ὄρθρος καὶ Θ. Λειτουργία    

17:30-19:00: Ἑσπερινός καί Ὄρθρος τῆς 1ης Ἰανουαρίου

1/1 Παρασκευῆ, Περιτομῆ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, Μεγάλου Βασιλείου Ἐπισκόπου Καισαρείας.

καὶ Δοξολογία.

            7:00-8:15 π.μ.  Α’ Θεία Λειτουργία καί Δοξολογία

            8:45-10:00 π.μ.  Β’ Θεία Λειτουργία καί Δοξολογία

17:30-18:00 : Ἑσπερινός

 2/1 Σάββατον, Σιλβέστρου Ρώμης, Θεογένους, Ἁγίου Σεραφείμ Σάρωφ.

 7:00-9:15 π.μ.  Ὄρθρος καὶ Θ. Λειτουργία

17:30-18:15: Ἑσπερινός τοῦ Σαββάτου

3/1   Κυριακὴ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ,Μαλαχίου Προφήτου, Γορδίου μάρτυρος, Θωμαΐδος μάρτυρος,

7:00-9:30 π.μ.  Ὄρθρος καὶ Θ. Λειτουργία

17:30 -18:30 μ.μ.  Ἑσπερινός καί Μικρός Παρακλητικός Κανόνας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. 

                                             

4/1 Δευτέρα, Σύναξις 70 Ἀποστόλων, Ὁσίου Νιληφόρου Λεπροῦ

8:00-9:00 π.μ. Ὄρθρος.

17:30 -18:30 μ.μ.  Ἑσπερινός καί Ὄρθρος Παραμονῆς Θεοφανείων.

5/1 Τρίτη, Παραμονῆ Θεοφανείων, Ὁσίας Συγκλητικῆς. 

6:00-9:00 π.μ. Ἀκολουθία τῶν Μ. Βασιλικῶν Ὡρῶν Θεοφανεῖων,  Ἑσπερινός Θ. Λειτουργία- Μ. Βασιλείου & Μεγάλος Ἀγιασμός. 

17:30-18:30: Ὄρθρος τῶν Θεοφανείων

               

6/1 Τετάρτη, ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ.

καὶ Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ.      

            6:30-8:45 π.μ.  Α’ Θεία Λειτουργία καί Μεγάλος Ἁγιασμός

            9:15-10:15 π.μ.  Β’ Θεία Λειτουργία.

17:30-18:15: Ἑσπερινός

7/1 Πέμπτη, Σύναξις Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου & Βαπτιστοῦ.

                    7:00-9:15 π.μ.Ὄρθρος καὶ Θ. Λειτουργία    

17:30 -18:30 μ.μ.  Ἑσπερινός καί Μικρός Παρακλητικός Κανόνας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.                                               

Ἀπαραίτητες Διευκρινήσεις :

α) Ὄλες οἱ Ἱερεῖς Ἀκολουθίες τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου, σύμφωνα μέ τά μέτρα τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας, θά τελούνται κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, μόνον μέ τό ἀπαραίτητον προσωπικό (ψάλτες καί νεωκόρο), έκτός ἀπό τίς μεγάλες Ἐορτές τῆς Πίστεως μας, δηλαδή τά Χριστούγεννα, τῆς κατά Σάρκαν Περιτομῆ Του Κυρίου καί τῶν Ἁγίων Θεοφανείων, οἱ ὁποίες θά γίνουν μέ τήν συμμετοχή πιστῶν σέ συγκεκριμένο ἀριθμό τῶν 30 προσώπων (ἀνά Θεία Λειτουργία) καί ὑπό τίς κάτωθι αὐστηρές προὑποθέσεις :

1. Κατά τήν εἴσοδον τῶν πιστῶν στόν Ἱερό Ναό, πρέπει νά ἀπέχουν δύο μέτρα ὁ ἔνας ἀπό τόν ἄλλον καί ὑποχρεωτικά νά καθαρίζουν τά χέρια τους μέ τό ἀπολυμαντικό ὑγρό, ἔνα ἀπό τά δύο πού ὑπάρχουν στόν Πρόναο.

2. Ἄπαντες οἱ είσερχόμενοι θα φοροῦν ὑποχρεωτικά προσωπίδα (μάσκα).

3. Τά καθίσματα εἶναι τοποθετημένα σέ ἀπόσταση δύο μέτρων, ὥστε νά ἀντιστοιχεῖ ἔνας πιστός ἀνά 15 τ.μ. ἐπιφανείας τοῦ Ναοῦ.

4. Ὄταν συμπληρωθεί ὁ προβλεπόμενος ἀριθμός, οἱ θύρες τοῦ Ναοῦ εὐθύνη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτρόπων θά τίς κλείνουν καί θά ἀνοίγουν ξανά κατά το τέλος τῆς πρώτης καί πρίν  τήν ἔναρξη τῆς δεύτερης Θείας Λειτουργίας. Ὅσοι δέν καταφέρουν οὔτε στήν δεύτερη Θεία Λειτουργία θα μπορέσουν νά προσκυνήσουν καί νά προσευχηθούν ὄταν άνοίξουν οἱ θύρες του Ναού, πάντα μέ ἀποστάσεις.  

5. Μεταξύ τῆς πρώτης καί πρίν  τήν ἔναρξη τῆς δεύτερης Θείας Λειτουργίας, γιά τρίαντα περίπου λεπτά θά ὑπάρχει ὑποχρεωτικά έξαερισμός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

6. Γιά νά μειωθεί ἡ παραμονῆ ὅλων εἰς τόν Ἱερό Ναό, ὁ Ὅρθρος τῆς Παραμονῆς τῶν Ἐορτῶν και ἀνήμερα αὐτῶν, θά ψαλλοῦν εἰς τήν Παραμονῆ μέ τόν Ἑσπερινό.

7. Ὁ Ιερός Ναός θά εἴναι ἀνοιχτός διά τούς πιστούς ἀπό τίς 15/12/2020 ἔως και 7/1/2021 μετά τό τέλος τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, διά κερί καί προσευχῆ, τό πρωί 9:45-12:00, 5:00-5:30 ἀπόγευμα και 6:30 μ.μ. μέ 7:00 μ.μ. τό βράδυ.  

8. Παρακούμε θερμά νά ὐπακούμε στίς ὐποδείξεις τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτρόπων, οἱ ὀποίοι ἔχουν λάβει συγκεκριμένες αὐστηρές ἐντολές ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη καί ὑποδείξεις ἀπό τούς Ἱερείς  τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, γιά τήν ἐπίβλεψη τῆς εἰσόδου τῶν πιστῶν, τίς μετακινήσεις και στάσεις τούς σέ συγκεκριμένες θέσεις, κατά τήν Θεία Μετάληψη και τή διανομή τοῦ άντιδώρου, τού Μεγάλου Ἁγιασμοῦ και κατά την ἀποχώρηση μέ τάξη τῶν πιστών.

9. Ἐἀν κάποιος ἐκ τῶν πιστῶν κατά τήν διάρκειαν τῆς παραμονῆς του εἰς τόν Ἱερό Ναό παρουσιάσει συμπτώματα ασθενείας, οἱ κ. Ἑπίτροποι θά φροντίσουν διά τήν άσφαλῆ ἀπομάκρυνσή του, πρός άποφυγῆ ἐπαφῆς μέ ἄλλα πρόσωπα καί θά τόν μεταφέρουν στό εἰδικά διαμορφωμένο Άρχονταρίκι (μέ ἐπαρκῆ ἐξαερισμό, ἀντισηπτικό χεριῶν, μάσκες, χαρτομάνδηλα, πλαστική σακούλα διά τήν ἀπόρριψη τῶν χρησιμοποιημένων ὑλικῶν κ.ἄ.

Ἀγιασμοῖ οἴκων 5 καὶ 6 Ἰανουαρίου 2021 : Ὅσοι ἐκ τῶν Ἐνοριτῶν, ἐπιθυμοῦν οἱ Ἱερεῖς νά περάσουν νά ἀγιάσουν τίς οἰκίες τους, παραμονήν καὶ ἀνήμεραν Θεοφανείων, παρακαλούνται νά συμπληρώσουν, τήν σχετικήν κατάστασην μέ τά στοιχεία τους, εἰς τόν Πρόναον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μέχρι καὶ τήν Δευτέρα 4 Ἰανουαρίου 2021. Προσοχή, δέν θά περάσουν οἰ Κληρικοῖ ἀδιακρίτως, ἀλλά μόνον σέ ὄσους δήλωσαν.
Ὀλοκληρώνεται ὁ Ἔρανος Ἀγάπης: Ἀγοράζοντας Κουπόνια τοῦ Ἐράνου Ἀγάπης ἐνισχύουμε τούς ἀναξιοπαθούντας ἀδελφούς μας. Μή προσπερνάμε τούς ἐντεταλμένους λαϊκούς ὑπευθύνους, πού διεξάγουν τόν ἕρανο! Δεν θα περάσουμε από τα σπίτια σας, μόνο στο Ναό μας! 

ΚΑΛΑ & ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

 ΚΑΛΟ ΑΓΙΟ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟ

ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ

                                        

                                      Ἐκ τοῦ  Ἱεροῦ  Ναοῦ        

 

 

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΖΟΟΜ

Μέρος Α΄ 20/4/2021 ΩΡΑ 9.15 μ.μ.

https://us02web.zoom.us/j/81487617008?pwd=R1NPb2NDdmZEYTRNZ1IzVlNMeklkQT09

Meeting ID: 814 8761 7008

Passcode: 409229

Μέρος Β΄ 22/4/2021 ΩΡΑ 9.15 μ.μ.

https://us02web.zoom.us/j/83087124050?pwd=V0tmdGowQjNEbytiTXkvT1lCeVV3UT09

Meeting ID: 830 8712 4050

Passcode: 416074

Με τον π. Αντώνιο Χρήστου