Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐβδομάδος 17 ἔως 24 Ἰανουαρίου 2021.

 

 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΒΑΡΗΣ

________

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ

ΠΡΟΦΗΤΟΥ  ΗΛΙΟΥ  ΚΟΡΜΠΙ  ΒΑΡΗΣ

Προφήτου Ἠλίου 10, ΤΚ. 16672, Κόρμπι Βάρης.

Τηλ: 210 9655370 fax: 210 9655371

site:http://www.profitilia-kormpivari.gr  e-mail :p-elia-v@otenet.gr

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐβδομάδος

17    ἔως   24  Ἰανουαρίου 2021.

(Ἀπό 18/1 πιθανόν μέχρι 12 πιστούς, περιμένουμε οδηγίες)

17/1  Κυριακὴ ΙΒ΄ Λουκᾶ (10 ΛΕΠΡΩΝ), Μεγάλου Ἀντωνίου, Ἁγίου Γεωργίου ἐν Ἰωαννίνοις, Ἀντωνίου ἐν Βεροίας.

7:00-9:30 π.μ.  Ὄρθρος καὶ Θ. Λειτουργία

17:30 -18:30 μ.μ.  Ἑσπερινός καί Μικρός Παρακλητικός Κανόνας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. 

 18/1 Δευτέρα, Ἁγίων Ἀθανασίου & Κυρίλλου Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας

7:00-9:00 π.μ. Ὄρθρος καὶ Θ. Λειτουργία .                                                           17:30 -18:30 μ.μ.  Ἑσπερινός καί Μικρός Παρακλητικός Κανόνας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

19/1 Τρίτη,Ἁγίου Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου, Μάρκου Έπισκόπου Έφέσσου (τοῦ Εὐγενικοῦ) 

7:00-9:00 π.μ. Ὄρθρος καὶ Θ. Λειτουργία .                                                          

17:30 -18:30 μ.μ.  Ἑσπερινός καί Μικρός Παρακλητικός Κανόνας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.    

9:15-10:30 14η Σύναντηση της Νεανικής Συνάξεως (8η Διαδικτυακή)    

20/1 Τετάρτη,Ὁσίου Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου, Ζαχαρίου Νεομάρτυρος ἐξ΄ Ἄρτης.

   7:00-9:00 π.μ. Ὄρθρος καὶ Θ. Λειτουργία .         

17:30 -18:30 μ.μ.  Ἑσπερινός καί Μικρός Παρακλητικός Κανόνας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. 

21/1 Πέμπτη, Νεοφύτου Μάρτυρος, Μαξίμου Ὁμολογητοῦ, Μαξίμου τοῦ Γραικοῦ.

                    7:00-9:15 π.μ.Ὄρθρος καὶ Θ. Λειτουργία    

17:30 -18:30 μ.μ.  Ἑσπερινός καί Μικρός Παρακλητικός Κανόνας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.                                              

9:15-10:15  68η  Συνάντηση στήν Ἐπί τοῦ Ὄρους Ὀμιλία                                        (16 Γ΄ Μέρος -9η Διαδικτυακή)

22/1 Παρασκευῆ, Τιμοθέου Ἀποστόλου, Ἀναστασίου Πέρσου.

8:00-9:00 π.μ. Ὄρθρος.

17:30 -18:30 μ.μ.  Ἑσπερινός καί Μικρός Παρακλητικός Κανόνας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. 

23/1 Σάββατον, Διονυσίου Ὁσίου ἐν Ὀλύμπῳ, Κλήμεντος Ἀγκύρας.

7:00-9:15 π.μ.  Ὄρθρος καὶ Θ. Λειτουργία

17:30 -18:15 μ.μ.  Ἑσπερινός

24/1  Κυριακὴ ΙΔ΄ Λουκᾶ (ΤΥΦΛΟΥ), Ξένης Ὁσίας, Νεοφύτου Ἐγκλείστου, Βαβύλα Ἱερομάρτυρος.

7:00-9:30 π.μ.  Ὄρθρος καὶ Θ. Λειτουργία

17:30 -18:30 μ.μ.  Ἑσπερινός καί Μικρός Παρακλητικός Κανόνας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. 

                                           Ἐκ τοῦ  Ἱεροῦ  Ναοῦ                            

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐβδομάδος 10 ἔως 17 Ἰανουαρίου 2021.

 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΒΑΡΗΣ

________

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ

ΠΡΟΦΗΤΟΥ  ΗΛΙΟΥ  ΚΟΡΜΠΙ  ΒΑΡΗΣ

Προφήτου Ἠλίου 10, ΤΚ. 16672, Κόρμπι Βάρης.

Τηλ: 210 9655370 fax: 210 9655371

site:http://www.profitilia-kormpivari.gr  e-mail :p-elia-v@otenet.gr

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐβδομάδος

10    ἔως   17  Ἰανουαρίου 2021.

(Κεκλεισμένων θυρών χωρίς πιστούς)

10/1  Κυριακή ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑἉγίου Γρηγορίου Ἐπισκόπου Νύσσης, Δομετιανοῦ Ἐπισκόπου Μελετινῆς, Μαρκιανοῦ Πρεσβυτέρου.

7:00-9:30 π.μ.  Ὄρθρος καὶ Θ. Λειτουργία

17:30 -18:30 μ.μ.  Ἑσπερινός καί Μικρός Παρακλητικός Κανόνας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. 

 11/1 Δευτέρα, Θεοδοσίου Ὁσίου Κοινοβιάρχου, Θεοδοσίου Ὁσίου Ἀθωνίτου τῆς Ἱ. Μ. Φιλοθέου.

7:00-9:00 π.μ. Ὄρθρος καὶ Θ. Λειτουργία .

17:30 -18:30 μ.μ.  Ἑσπερινός καί Μικρός Παρακλητικός Κανόνας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. 

12/1 Τρίτη,Τατιανῆς, Εὐθασίας, Μερτίου & Πέτρου καὶ 8 ἑτέρων μαρτύρων.    

8:00-9:00 π.μ. Ὄρθρος

17:30 -18:30 μ.μ.  Ἑσπερινός καί Μικρός Παρακλητικός Κανόνας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.    

9:15-10:30 13η Σύναντηση της Νεανικής Συνάξεως (7η Διαδικτυακή)    

13/1 Τετάρτη,Ἑρμύλου & Στρατονίκου, Μαξίμου Ὁσίου Καυσοκαλυβίτου,  Ἀναιρεθέντων Πατέρων Μονῆς Ὁσίου Θεοδοσίου (Προσκύνηση τεμαχίων Ἱερῶν Λειψάνων τους)

   7:00-9:00 π.μ. Ὄρθρος καὶ Θ. Λειτουργία .         

17:30 -18:30 μ.μ.  Ἑσπερινός καί Μικρός Παρακλητικός Κανόνας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. 

14/1 Πέμπτη, Ἀπόδοσις Ἐορτῆς Θεοφανείων,  Τῶν ἐν Σινᾷ & Ῥαϊθῷ ἀναιρεθέντων Ἁγίων Ἀββάδων, Νίνας Ἰσαποστόλου, Σάββα Σερβίας.

                    7:00-9:15 π.μ.Ὄρθρος καὶ Θ. Λειτουργία    

17:30 -18:30 μ.μ.  Ἑσπερινός καί Μικρός Παρακλητικός Κανόνας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.                                              

9:15-10:15  66η  Συνάντηση στήν Ἐπί τοῦ Ὄρους Ὀμιλία                                        (15 Γ΄ Μέρος -8η Διαδικτυακή)

15/1 Παρασκευῆ,  Παύλου τοῦ Θηβαίου, Ἰωάννουτοῦ Καλυβίτου, Πανσοφίου μάρτυρος.   

8:00-9:00 π.μ. Ὄρθρος.

17:30 -18:30 μ.μ.  Ἑσπερινός καί Μικρός Παρακλητικός Κανόνας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. 

16/1 Σάββατον, Προσκύνησις τιμίας ἁλύσεως Ἀποστόλου Πέτρου.

7:00-9:15 π.μ.  Ὄρθρος καὶ Θ. Λειτουργία

17:30 -18:15 μ.μ.  Ἑσπερινός

17/1  Κυριακὴ ΙΒ΄ Λουκᾶ (10 ΛΕΠΡΩΝ), Μεγάλου Ἀντωνίου, Ἁγίου Γεωργίου ἐν Ἰωαννίνοις, Ἀντωνίου ἐν Βεροίας.

7:00-9:30 π.μ.  Ὄρθρος καὶ Θ. Λειτουργία

17:30 -18:30 μ.μ.  Ἑσπερινός καί Μικρός Παρακλητικός Κανόνας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. 

                                           Ἐκ τοῦ  Ἱεροῦ  Ναοῦ  

 

 

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΖΟΟΜ

Μέρος Α΄ 20/4/2021 ΩΡΑ 9.15 μ.μ.

https://us02web.zoom.us/j/81487617008?pwd=R1NPb2NDdmZEYTRNZ1IzVlNMeklkQT09

Meeting ID: 814 8761 7008

Passcode: 409229

Μέρος Β΄ 22/4/2021 ΩΡΑ 9.15 μ.μ.

https://us02web.zoom.us/j/83087124050?pwd=V0tmdGowQjNEbytiTXkvT1lCeVV3UT09

Meeting ID: 830 8712 4050

Passcode: 416074

Με τον π. Αντώνιο Χρήστου