Κυριακή Σύναξις

τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου, Προδρόμου

καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου καὶ ἡ μετένεξις

τῆς Ἁγίας αὐτοῦ Χειρὸς εἰς Κωνσταντινούπολη.

 

Περιγραφή: http://www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/eortologio/img/jan/jan100.jpg

«Μετανοεῖτε, ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν».

 

Ο Τίμιος Πρόδρομος υπήρξε Ο Όρθρος

που ανήγγειλε τον ερχομὸ της ημέρας του Κυρίου.

Ο Όρθρος που προηγήθηκε της ανατολής του Ηλίου

της δικαιοσύνης.

 «Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ,

                                    ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου».

Ο χαρισματικός άνθρωπος που αναδείχθηκε

 «μείζων ἐν γεννητοὶς γυναικών».

 «Μετανοεῖτε, ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν».

Λίγες σε αριθμό οι λέξεις του,

                           αλλά βαριές σε δύναμη μαρτυρίας. 

Η αμαρτία, η φωνή του αγγέλου της ερήμου,

                          είναι η ίδια η φωνή της Εκκλησίας

που βοηθάει τον άνθρωπο να αναγνωρίσει

                   στο πρόσωπο του Χριστού τον Μεσσία

μέσα στην ξερή και άνυδρη έρημο

του παρόντος κόσμου. Το όνομα Ιωάννης, που έλαβε,

ήταν και αυτό δώρο του Θεού, όπως και ο ίδιος.

Από έμβρυο έξι μηνών στην μήτρα της Ελισάβετ

 έλαβε την χάρη του Αγίου Πνεύματος και σκίρτησε

όταν η Παναγία συνάντησε την μητέρα του

και με το στόμα της προφήτευσε

                   και ονόμασε την Μαρία Μητέρα του Θεού.

Η ασκητική του ζωή σκανδάλισε πολλούς

             από τους συγχρόνους του, που δεν μπορούσαν

να αντιληφθούν τον αγγελικό τρόπο της ζωής του,

και τον κατηγορούσαν ότι είναι δαιμονισμένος.

Βέβαια, το γεγονός αυτό,

                           δηλαδή το να κατηγορούν οι άνθρωποι

κάποιον συνάνθρωπό τους,

                          επειδή θέλει να ζήση όχι όπως εκείνοι,

αλλά με διαφορετικό τρόπο,

συνέβαινε και σε άλλες εποχές,

όπως συμβαίνει και στις ημέρες μας,

                                αφού και σήμερα υπάρχουν πολλοί

που κατηγορούν

 αυτό που δεν μπορούν να καταλάβουν

                                                   με την δική τους λογική.

Εκτός όμως από το καταλαβαίνω

υπάρχει και το αισθάνομαι.

 Δηλαδή, πέρα από την λογική υπάρχει και η καρδιά,

που όταν μεθά από το δυνατό κρασί

 απαρνείται όλες τις ψευτοχαρές

της εφήμερης αυτής ζωής.

Αυτή την μέθη οι άγιοι Πατέρες

                                                  την ονομάζουν νηφάλια.

Όταν κάποιος γευτεί  

                             την αγάπη του Θεού, τότε περιφρονεί

όλες τις άλλες αγάπες,

προς τα υλικά πράγματα εννοείται,

γιατί τις βρίσκει ψεύτικες.

Όμως, την ημέρα αυτή εορτάζουμε

και το γεγονός της μεταφοράς στην Κωνσταντινούπολη

της τιμίας Χειρὸς του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου,

που έγινε κατά τον ακόλουθο τρόπο:

Όταν ο Ευαγγελιστ. Λουκάς μετέβη στην πόλη Σεβαστή,

στην οποία είχε ενταφιαστεί

το τίμιο λείψανο του Προδρόμου,

                          παρέλαβε από τον τάφο την δεξιά Χείρα

του Αγίου Ιωάννου και την μετέφερε στην Αντιόχεια.

Δία της δεξιάς Χειρός του Προδρόμου

                     γίνονταν στην Αντιόχεια πολλά θαύματα.

Στην συνέχεια όμως ο Χριστός τόνισε

ότι ο μικρότερος στην Βασιλεία των Ουρανών

είναι μεγαλύτερος από τον άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο.

Και το είπε αυτό,

 σύμφωνα με την ερμηνεία του ιερού Χρυσοστόμου,

                                     για να μη παρασυρθούν οι όχλοι

από την υπερβολή των επαίνων

                                              και θεωρήσουν τον Ιωάννη

 ανώτερον από τον Θεάνθρωπο Χριστό.

                   Αλλά και σύμφωνα με μια άλλη ερμηνεία,

του εκκλησιαστικού Συγγραφέως του 4υ μ. Χ. αιώνος

Διδύμου του Τυφλού,

ο μικρότερος από τους Αγίους Αποστόλους,

ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος,

είναι μεγαλύτερος του Προδρόμου,

αφού οι Απόστολοι είναι ανώτεροι από τους Προφήτες.

 

Ιερέας Π. Γκέζος