Κυριακάτικα Κυρήγματα

Ιερέας Π. Γκέζος

Απόστολος Α΄ Κορ. ιστ΄ 13-24 ΙΓ΄Ματθ.

 

29. Ορθοί και αήττητοι θα μείνομε

εις τας επάλξεις, αφού μαζί μας,

εμψυχωτής και υπερασπιστής,

θα είναι ο Χριστός.

 

im alt="Περιγραφή: ΘΕΙΕΣ ΠΡΟΤΡΟΠΕΣ" height=" src="fi" width="" /></p> "

 

Χωρίς εγρήγορση δεν επιτυγχάνεται

                            η πνευματική προκοπή.

Δεν κατορθώνεται

         η καθαρότητα του νου

             χωρίς επαγρύπνηση εσωτερική

Όπως τότε, έτσι και σήμερα,

                       η ζωή της αρετής,

                      απαιτεί εγρήγορση διαρκή.

       Είναι οι εχθροί πολλοί και δυνατοί.

Ιδιαιτέρως ο διάβολος, ο οποίος

             «ως λέων ωρυόμενος περιπατεί

ζητών τίνα καταπίη».

«Γρηγορείτε και προσεύχεσθε,

η αγρυπνία,

είναι ο καλύτερος φρουρός, που

            προφυλάσσει την δική μας ψυχή

από τον υπούλως ερχόμενον εχθρόν

ο οποίος εμφανίζεται

                                 «ως κλέπτης εν νυκτί».

     Αντιθέτως η ακηδία, η ραθυμία

               και η νωθρότητα η πνευματική

συνιστούν μεγάλη απειλή.

 Όταν η συνείδησή μας

                                    παύσει να αγρυπνεί,

ξεχνούμε τις ευθύνες μας,

την κλήση του Ιησού προς όλους μας:

Χρειάζεται και η ψυχή

                                  «τροφή», πνευματική.

Η δε απιστία κραδαίνει την μάχαιρα

   της δήθεν επιστημονικής αληθείας,

                      απαιτείται μεγάλη προσοχή

και εγρήγορση,

         διότι από στιγμή σε στιγμήν μπορεί

ο εχθρός να εισέλθει

             στο οχυρό της δικής μας ψυχής.

Όσον δε περισσότεροι εχθροί

                                           μας πολεμούν,

 λόγω της ανωμαλίας των καιρών

                              και του κατακλυσμού

 της απιστίας και διαφθοράς,

επί τοσούτον μεγαλύτερη

 θα πρέπει να είναι η φρούρηση

                     του ψυχικού μας θησαυρού.

Τι ατύχημα μέγα είναι

                                        δια τον άνθρωπο

να χάση την πίστη του! Όλα γύρω του

                 τότε γίνονται σκοτάδι, ερημιά.

Ο άνθρωπος ομοιάζει

              με αετό χωρίς φτερά

                και η ζωή σαν θανάτου πορεία.

Αδελφέ,

              ας μείνομε σταθεροί στην πίστη,

αν θέλομε αληθινά

                                   την δική μας ευτυχία.

Βέβαια,

            δια να κρατήσει κανείς την πίστη

και να νικήσει 

                           τον μεγάλο αυτόν αγώνα,

  θα χρειασθεί, με σθένος, να πολεμήσει.

 Η αρετή θέλει ανδρεία.

Έχει βέβαια ο δρόμος της

                                    και η πορεία γοητεία,

 αλλά την ιδίαν στιγμήν απαιτείται

                                      και ηρωική διάθεση.

 Διότι απέναντι

                           στις επιθέσεις του εχθρού,

                                η στάση του χριστιανού

δεν ημπορεί να είναι η υποχώρηση.

Διότι υποχώρηση σημαίνει θάνατος.

Είναι αλήθεια ότι η αμαρτία

                                  εμφανίζεται ελκυστική,

             με γοητευτικά χρώματα, απατηλή.

Ομοιάζει με μεθυστικό ποτό,

που μόλις το πιείς ζαλίζεσαι

                     και ζεις σε κόσμο φανταστικό.

 Είναι πλανεύτρα η αμαρτία. Όμως,

 αργότερα, όταν περάσουν οι πρώτες

    εντυπώσεις, τότε εκδηλώνεται η πικρία…

Να πιστεύω όμως στον Χριστό

και να μην έχω την αγάπη Του,

                                                    που αποτελεί

την ενεργοποίηση της πίστης

                     είναι όχι μόνο σόλοικο,

                                        αλλά και δαιμονικό,

είναι μία δύναμη καταστροφική για

τους άλλους

                      και για τον ίδιο μας τον εαυτό

Για την πίστη μας,

όπως και ο απόστολος Παύλος, το εννοεί,

                       δύναμη θετική και ευεργετική

υπάρχει εκεί που υφίσταται

                                            αγάπη χριστιανική.

Αν δεν έχουμε μετάνοια,

ας την ζητήσουμε ειλικρινά από τον Κύριο.

 Θα είναι το πρώτο σκαλοπάτι

          της ένθεης και σωτήριας μας αγάπης.

Ναι! Όταν μέσα μας πιστεύουμε

 ότι ο δρόμος που επήραμε

                                              είναι ο καλύτερος,

όταν η ψυχή μας δονηθεί από τα ιερά

     σκιρτήματα της αρετής και της πίστεως,

όταν πάρομε την απόφαση να μείνομε

στις επάλξεις της τιμής και του χρέους,

                                                               συνεχώς 

τότε τα ιερά μας και τα φρούριά μας

                                δεν θα τα πάρει ο εχθρός.

Ορθοί και αήττητοι θα μείνομε

εις τας επάλξεις, αφού μαζί μας,

εμψυχωτής και υπερασπιστής,

                                             θα είναι ο Χριστός. 

Ιερέας Π. Γκέζος

Α’ Κορ. ιε’ 1-11  27/08/201)

 Η πίστη όμως αυτή

Θα σας χαρίσει βεβαία τη σωτηρία,

εάν τη διατηρείτε ανόθευτη, όπως εγώ

σας την κήρυξα στου Θεού την Εκκλησία.

img alt="Περιγραφή: http://archive.imconstantias.org.cy/images/anchors/apostolos_pavlos17.JPG" height=" src="fi" width="" /></spa" /></p> "

Η εκ νεκρών Ανάσταση του Κυρίου ημών

Ιησού Χριστού είναι το βασικό

και θεμελιώδες γεγονός πάνω

               στο οποίο στηρίζεται ο Χριστιανισμός.

Το Ευαγγέλιο δεν είναι κάτι το ανθρώπινο,

αλλά είναι η διδασκαλία και η πίστη, την οποία

και ο ίδιος ο απόστολος Παύλος

                  παρέλαβε από την ίδια την Εκκλησία.

Αυτή την αληθινή πίστη στον Ιησού Χριστό

παρέλαβε

            και ο σύγχρονος κόσμος και με αυτή ζει

και αγωνίζεται ο κάθε πιστός.

              Θεμελιώδης αλήθεια της πίστης αυτής

    είναι ο σταυρικός θάνατος, η τριήμερη ταφή

και η ένδοξη Ανάσταση του Κυρίου.

                          Αυτή η αλήθεια πραγματοποιεί

τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους.

Κάθε αμφισβήτηση και αλλοίωση

                        της διδασκαλίας αυτής αποτελεί

νόθευση του Ευαγγελίου και παρεκκλίνει

                                     από την οδό της σωτηρίας.

Κάθε άλλη θεωρία,

                       φιλοσοφική ή ιδεολογική, η οποία .

κηρύσσει κάτι το διαφορετικό

από το Ευαγγέλιο και εν προκειμένω αρνείται

                                    την ανάσταση των νεκρών,

πέρα από σεβαστή δεν μπορεί

      σε καμία περίπτωση να γίνει και αποδεκτή.

Όταν σας ανέπτυξα προφορικά,

                                                  με πολλή προσοχή

τα ακούσατε και τα παραδεχθήκατε και

μένετε μέχρι σήμερα σταθεροί στην πίστη αυτή.

Η πίστη όμως αυτή

                    θα σας χαρίσει βεβαία τη σωτηρία,

εάν τη διατηρείτε ανόθευτη, όπως εγώ

       σας την κήρυξα στου Θεού την Εκκλησία.

Το πρώτο και κυριότερο από όλα

                        που σας δίδασκα τότε ήταν αυτό

που κι εγώ το διδάχθηκα

                             από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό.

Ότι δηλαδή ο Χριστός

πέθανε για τις δικές μας αμαρτίες και τάφηκε

                        και την Τρίτη ημέρα αναστήθηκε.

Σας δίδαξα ακόμη

ότι μετά την Ανάταση Του ο Κύριος,

        στους δώδεκα Αποστόλους, εμφανίστηκε.

Κουράστηκα περισσότερο από όλους

τους άλλους Αποστόλους κηρύττοντας

        στους ανθρώπους την πίστη στον Χριστό.

Αλλά το έργο αυτό δεν το έκανα εγώ,

                αλλά η χάρης που μου έδωσε ο Θεός.

Και εγώ και οι άλλοι Απόστολοι

                                 το ίδιο Ευαγγέλιο λαλούμε

και στην Ανάσταση του Χριστού καλούμε

                               τους πιστούς να πιστέψουν

όπως έχετε πιστέψει κι εσείς

          και μαζί στο Παράδεισο να βρεθούμε.

Τα Θεοφάνεια

Είναι μεγάλη ετήσια χριστιανική εορτή

της ανάμνησης της Βάπτισης του Ιησού Χριστού

στον Ιορδάνη ποταμό από τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή.

Εορτάζεται στις 6 Ιανουαρίου

και είναι η τρίτη και τελευταία εορτή του Δωδεκαημέρου